เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คุณวุฒิกร กิตติวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเซสเอ็นจิเนียรีิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับรองสมรรถนะด้านการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังานแสงอาทิตย์บนหลังคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และมอบกระเช้าแสดงความยินดีให้กับท่านผู้ว่าการ กฟภ.คุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรั จ.นครปฐม

35540851_2268035846559209_8226456667995242496_n.jpg