พิธีมอบประกาศณียบัตรให้กับน้องนักศึกษา ปวส
เทคนิคบุรีรัมย์ที่ได้มาฝึกงานกับ บริษัทโปรเซสเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิสจำกัด ซึ่งได้ฝึกงานภาคสนามมาเป็นเวลาหกเดือน วันนี้จบการฝึกงานภาคสนามแล้ว
ในนามบริษัทได้เลี้ยงขอบคุณ
ที่ลืมไม่ได้เลยขอบคุณอาจารย์
สุภกรณ์ครับที่ส่งน้องๆนักศึกษา
ปวส.ไฟฟ้ากำลังมาฝึกงานกับบริษัทเรา

                307141.jpg             307140_0.jpg