เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท โปรเซสเอ็นจิเนียรีิ่ง เซอร์วิส จำกัด นำโดย คุณวุฒิกร กิตติวัฒน์ศิริกุล

ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 “TEMCA Champions Cup 2018”

จัดโดย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  ณ สนาม Super Kick ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ

02.jpg
40.jpg
51.jpg
52.jpg
52_0.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
57.jpg